Skip to main content

bizili by Reprobel. The easy copyright licence for your business.

bizili is de nieuwe naam van de gecombineerde licentie van Reprobel. bizili is de easy auteursrechtelijke business licentie voor de digitale wereld van vandaag. Al meer dan 80.000 Belgische ondernemingen en overheidsinstellingen genieten van de ruime licentiedekking en het gebruiksgemak van bizili.

10 voordelen van bizili

  • Auteursrechten netjes geregeld, met enkele muisklikken
  • Eén van de ruimste digitale licenties van Europa
  • All you can eat binnen de licentiegrenzen
  • Voor Belgische bronwerken en een wereldwijd repertoire
  • Geen risico op controles en vervelende sancties
  • Aantrekkelijke licentietarieven
  • Alleen betalen voor relevante werknemers
  • Uw reprografieaangifte mee geregeld
  • Fair P(l)ay – wat je betaalt, gaat naar de auteurs en de uitgevers
  • Made in Belgium – je steunt actief mee de Belgische creatieve 
en informatiesector

bizili in cijfers

80.000

Meer dan 80.000 Belgische ondernemingen en instellingen hebben bizili al

98

bizili heeft een marktdekking van 98% bij de top 500 Belgische bedrijven

50

Meer dan 50 bizili sectorakkoorden

1

Nr 1. in business licensing per capita wereldwijd

60.000

Belgisch repertoire van meer dan 60.000 auteurs en meer dan 400 uitgeverijen

40

Meer dan 40 internationale akkoorden met buitenlandse partners

90

90% van de bizili opbrengst gaat naar Belgische auteurs en uitgevers

450

Al meer dan 450 miljoen euro verdeeld sinds de opstart van Reprobel

bizili by Reprobel

bizili is een licentieproduct van Reprobel CV.

Reprobel is een coöperatieve auteursrechtenorganisatie van de Belgische auteurs en uitgevers. Ze is een door de Minister van Economie vergunde ‘beheersvennootschap’ voor de auteursrechtelijk beschermde tekst- en beeldwerken in haar nationale en internationale repertoire, zoals vakliteratuur, wetenschappelijke en educatieve werken, fictie en non-fictie, jeugdboeken, strips, poëzie, quotes, persartikels, foto’s, illustraties, cartoons en liedjesteksten.

Reprobel zorgt er via haar 15 leden-beheersorganisaties voor dat de auteurs en de uitgevers een faire vergoeding ontvangen voor het gebruik van hun beschermde werken door professionele gebruikers in alle sectoren, ook in de digitale wereld. Wat je betaalt aan Reprobel, is dus geen belasting of taks.

Reprobel heeft sinds haar opstart al meer dan 450 miljoen EUR verdeeld onder de rechthebbenden. 90% van de verdeelde vergoedingen gaat naar Belgische auteurs en uitgevers. Reprobel is dan ook een belangrijke motor van de Belgische creatieve en informatiesector.

De licentietarieven van Reprobel en de manier waarop ze de vergoedingen int, beheert en verdeelt, worden actief gecontroleerd door de Controledienst voor de beheersvennootschappen bij de FOD Economie.